Zaal Mahain


Zaal Mahain: 100 m² 

Vergadering: 10 tot 70 personen

De zaal is op de 2e verdieping